prelegenci

Korzyści z bycia Liderem Środowych Inspiracji

– Prestiż bycia liderem Stowarzyszenia w swoim mieście.
– Roll-up dla oddziału oraz materiały reklamowe.
– Zwolnienie ze składki członkowskiej.
– Zwolnienie z opłaty za coroczną Akademię.
– Bezpłatne uczestnictwo w zjazdach liderów.
– Pomoc w zakresie prowadzenia spotkań lokalnych.
– Pomoc lidersko-mentorska.
– Reprezentacja stowarzyszenia w danym regionie, bycie
„Twarzą Stowarzyszenia”, kontakt z mediami.