słuchacze

Korzyści dla uczestników Środowych Inspiracji

Historiami naszych mówców, różnymi warsztatami, wykładami, wywiadami, filmami  i innymi przekazami scenicznymi słuchacze odkrywają, że zmiany są na prawdę możliwe… Że sytuacja, w której się znaleźli tylko wygląda na beznadziejną… Że nie potrzeba cudów, żeby coś zmienić w swoim życiu… Potrzeba tylko zmiany sposobu myślenia… Usłyszane historie są dla nich dowodem na to, że oni sami są w stanie zmienić swoją sytuację życiową… Że wszystko zależy od nich samych, i że wcale to nie jest takie trudne…